Osvald-gruppen likviderer to tjueåringer i Løvenskiolds gate 17 i Oslo. Oppdraget fra Milorg er å likvidere Finn Roald «Monsen» Andersen, fordi han er angiver for Sipo, men de dreper også Charles Anderson, trolig fordi han er vitne til drapet på Andersen. Det tar nesten to uker før likene blir funnet. (31.03.1943)

Drikking av tresprit (metanol) har krevd et nytt dødsoffer, denne gangen på Skippernes i Finnmark. På det illegale markedet selges sprit tilsatt metanol, og ofte tilbys ren metanol uten at kjøperen vet det. Trespriten kan også forårsake blindhet. (31.03.1943)