DS Brant County av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Halifax til Liverpool i konvoi. Torpederingen antenner et stort parti karbid som innhyller skipet i røyk og flammer. Etter kort tid når brannen et parti på 670 tonn ammunisjon. Skipet eksploderer og forsvinner. 24 mann omkommer og 22 overlever. (11.03.1943)

Undersøkelser viser at generator-aske er brukbart som gjødningsmiddel. Den inneholder betraktelige mengder av plantenæringsstoffer som fosforsyre, kali og kalk. (11.03.1943)

Ortskommandanten i Ålesund advarer om at det ikke er tillatt å gi mat eller andre gaver til krigsfangene som jobber i distriktet. (11.03.1943)