Etter 12 dagers opphold ved tyskernes marinebase i Bogen, beveger slagskipet Tirpitz seg nordover til Kåfjorden ved Alta. (23.03.1943)