Fri drosjekjøring er forbudt, og politiet kontrollerer stadig drosjene. Alle drosjebiler skal kun brukes til helt nødvendig kjøring – i første rekke av leger, jordmødre, syke og gamle samt folk med spesielt mye bagasje som de skal medbringe fra eller til et samferdselsmiddel. Både passasjerer og sjåfører straffes med store bøter ved brudd på forbudet. (26.03.1943)