Osvald-gruppen likviderer to tjueåringer i Løvenskiolds gate 17 i Oslo. Oppdraget fra Milorg er å likvidere Finn Roald «Monsen» Andersen, fordi han er angiver for Sipo, men de dreper også Charles Anderson, trolig fordi han er vitne til drapet på Andersen. Det tar nesten to uker før likene blir funnet. (31.03.1943)