Tre NSB-funksjonærer som stjal en forsendelse på 500 esker røketobakk blir straffet med seks måneders ubetinget fengsel. (10.03.1943)

Mangel på 25-ører har en tid medført visse vanskeligheter, ikke minst i butikkhandelen, men nå blir nye 25-ører satt i sirkulasjon. De er av sink, som 10-ørene, og like store som de gamle 25-ørene, men uten hull. (10.03.1943)