De norske motortorpedobåtene 619 og 631 angriper et tysk handelsskip som har ankret opp i Botnavågen ved Florø. Skipet brekker i to og synker. Etter det vellykkede angrepet går begge MTB-ene med stor fart ut av sundet, men 631 går på grunn ved Nøstholmen. 619 tar besetningen fra 631 om bord, men lykkes ikke å få 631 av grunnen. 619 forlater stedet i stor fart mot Shetland, mens tyskerne får tak i MTB 631 og sikrer seg mye verdifullt utstyr og materialer. (14.03.1943)