Den tyske okkupasjonsmakt i Belgia og Nederland beordrer deportasjon av «sigøynerske personer». Brødrene Thorvald og Henri Modis, begge født i Norge og tidligere avvist av norske myndigheter, er blant de første som som blir deportert fra Belgia. Sammen med Henris sønn Heinrich, blir de arrestert og ankommer senere Auschwitz. (29.03.1943)

Det er uvanlig stor interesse for økning av frukthagearealet. Etterspørselen etter trær er enorm, men det er vanskelig å tilfredsstille behovet. Det er påfallende hvor mye bedre hagedyrkerne steller og verner om sine frukttrær, konstaterer fylkesgartneren i Telemark. (29.03.1943)