Alle store hønserier er nedlagt, så det finnes ingen «eggfabrikk» lenger, opplyser Norsk Fjørfelag. Til gjengjeld har familie-hønseholdet skutt rask vekst. Folk greier med flid og omtanke å holde høns, så de kan skaffe seg egg selv. Renholdet er meget viktig; høns har lett for å få lus, og da går eggproduksjonen raskt ned. (27.03.1943)