Justisminister Riisnæs er i Ålesund etter å ha holdt flere møter rundt omkring i distriktet. I dag taler han på forskjellige steder i byen. Et møte som skal holdes på et mekanisk verksted blir avlyst fordi alle arbeiderne går i en begravelse akkurat på det tidspunktet møtet begynner. Senere på dagen taler Riisnæs på et møte i Løvenvold kino, der alle kommunale funksjonærer og lærere i byen har møteplikt. Sju kommunale funksjonærer blir avsatt fordi de ikke møtte uten å ha gyldig grunn til fravær. (27.03.1943)

Alle store hønserier er nedlagt, så det finnes ingen «eggfabrikk» lenger, opplyser Norsk Fjørfelag. Til gjengjeld har familie-hønseholdet skutt rask vekst. Folk greier med flid og omtanke å holde høns, så de kan skaffe seg egg selv. Renholdet er meget viktig; høns har lett for å få lus, og da går eggproduksjonen raskt ned. (27.03.1943)