Skihopper Birger Ruud og en av brødrene har blitt arrestert for å ha deltatt i et ulovlig skirenn – et renn som ble arrangert som svar på den tyske okkupasjonsmaktens nazifisering av idretten. Det melder den norske eksilregjeringens informasjonsavis, Norsk Tidend. Ruud og broren blir sittende på Grini i ett år. Til sammen er minst 25 personer arrestert etter rennet. (03.03.1943)

Det klages over at det er vanskelig, nesten umulig, å få sykebrennevin på resept. Apotekene får langt fra det kvantum sykebrennevin de bestiller fra Vinmonopolet. I helseavdelingen ved Innenriksdepartementet foreligger det nå en søknad fra Vinmonopolet om å få selge gin og akevitt til apotekene. (03.03.1943)

Ti britiske Mosquito-fly gjennomfører et bombeangrep mot Knaben molybdengruver i Vest-Agder. 16 sivile og den tyske verkssjefen blir drept, mens en tysk vaktsoldat og sju nordmenn får lettere skader. De materielle skadene er omfattende, og anlegget blir ute av drift i 2-3 måneder. (03.03.1943)