Årets første makrell, tatt ved Kragerø, havner i en fiskeforretning i Oslo, hvor den går unna som varmt hvetebrød. Til å være så tidlig på året, er den riktig fet og fin: Ca. tre fisk på én kilo. Makrellsesongen pleier som regel å begynne i mai. (25.03.1943)

Veddirektør Whist i Kontoret for innenlands brensel innskjerper at skogeierne skal selge all sin ved gjennom salgsforeningene. Salg direkte til forbruker er forbudt. Kontoret fordeler de vedpartier som er innmeldt til salgsforeningene, mellom de forskjellige kommunene. Mange eiere av tomter og villahager kan dekke en vesentlig del av sitt eget brenselsbehov ved å hugge alle trær som de anser for overflødige. (25.03.1943)