Kong Haakon er til stede når KNM Ula, en av tre norske ubåter som utgjør «The Norwegian Section» i «9th Submarine Flotilla», blir døpt. Byggingen av Ula ble påbegynt ved et engelsk skipsverft i 1941. Ula kommer til å gjennomføre en rekke tokt i Atlanterhavet, Den engelske kanal, Nordsjøen og Skagerak. (28.03.1943)