Drikking av tresprit (metanol) har krevd et nytt dødsoffer, denne gangen på Skippernes i Finnmark. På det illegale markedet selges sprit tilsatt metanol, og ofte tilbys ren metanol uten at kjøperen vet det. Trespriten kan også forårsake blindhet. (31.03.1943)