Erling Joakim Wist fra Steinkjer blir arrestert etter å ha vært med i motstandsbevegelsen, hatt flyktninger i dekning og utført sabotasjehandlinger. Han sendes til Falstad, hvor han senere pådrar seg lungebetennelse og dør. (01.03.1943)

Etter at tyskerne i februar 1942 tok initativ til å innføre et sentralt folkeregister, innføres det fra nå av folkeregistre i alle landets kommuner. Okkupasjonsmyndighetene klarer imidlertid ikke å få systemet til å fungere som tiltenkt. (01.03.1943)

Peder Morset og hans familie, som har hjulpet både etterretningstjenestens og Milorgs kurérer samt flere motstandsgrupper i Trøndelag, blir mistenkt av Gestapo for å stå bak sabotasjeaksjonen mot skipet DS Nordfahrt i Thamshavn i Orkanger. Gestapo, støttet av Henry Rinnan, setter dermed i gang en storaksjon i Selbu, og familien Morset blir tvunget til å flykte opp i fjellet. Imidlertid blir sønnen Oddmund skutt og drept, og Peder og sønnen Helge blir arrestert og torturert. Sønnen Tormod og tre av de øvrige sønnene lykkes i å flykte til Sverige. (01.03.1943)

Bjarne Dalland, som sammen med flere ledende kommunister ble arrestert for motstandsarbeid for andre gang i september, blir skutt ved Trandumskogen sammen med 16 andre kommunistiske motstandsmenn. (01.03.1943)

Den tyske ortskommandanten i Ålesund innfører forbud mot å ferdes på byfjellet Aksla. Det blir samtidig innført begrensninger for skipstrafikken rundt Ålesund. (01.03.1943)

24 hus brant ned på Andenes i natt. Ni av bygningene ble sprengt i luften for å hindre spredning av brannen. Én person omkom og 200 har blitt husville. (01.03.1943)

En mann har omkommet under en stormveltet brakke i Maridalen. Mange trær har gått over ende, mange ruter er blåst inn og takstein har gått i bakken. (01.03.1943)