MS Elin K. av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Sydney til New York. Én person omkommer. (16.03.1943)

Statistisk sentralbyrås viktigste publikasjoner blir nektet utgitt av det tyske sikkerhetspolitiet, med unntak av engrospris- og leveomkostnadsindeksen. Årsaken er at Terboven ikke ønsker å gi ut statistikk som viser at det går skralt med Norge etter nyordningen. (16.03.1943)

I disse dager startes en musikkskole i Oslo for jenteførere i Hirden. Når de er ferdig med utdannelsen, blir de tilsatt som musikkledere rundt omkring i landet. (16.03.1943)

De siste ukene har flere personer blitt drept eller alvorlig såret på minefelter i Norge fordi de ved uaktsomhet har oversett varselskilter som tyskerne har satt opp. (16.03.1943)