Stigende norsk motstandsaktivitet og store innslag av aktive kommunister blant fanger, bekymrer den tyske militære overkommando. Tyske vaktavdelinger har kapasitetsproblemer, og overkommandoen anser det som umulig å avverge fangeflukt over svenskegrensen. Foruten øverstkommanderende Nikolaus von Falkenhorsts sikkerhetsmessige betenkeligheter, frykter han at flukttilfeller kan forverre Tysklands forhold til det nøytrale Sverige fordi en god del jugoslaviske fanger har flyktet dit det siste halvåret og brakt med seg skrekkhistorier fra fangeleirene. (18.03.1943)

En kontingent politiske fanger fra Sør-Frankrike, først 8000, senere 12 000, ble i februar forespeilet Einsatzgruppe Wiking som en forsterkning av krigsfangers innsats i Norge. En interessekollisjon med Wehrmacht-ledelsen fører imidlertid til at innsatsgruppen må la denne muligheten fare. Sikkerhetsmessige og politiske hensyn ligger bak. (18.03.1943)

Ett av de to tyske sjøflyene som er stasjonert ved Sørneset i Ålesund styrter i Rambjøra ved Hildre i Haram. Flyet er av typen Arado-196 og tilhører 2. Küstenfliegergruppe 406. Mannskapet på to omkommer. Det gjenværende sjøflyet går snart under betegnelsen «Sørnes-enka». (18.03.1943)

Etter kapringen av kystruteskipet DS Tromøsund, blir sikkerhetsbestemmelser skjerpet. Nye plakater minner om risikoen ved å hjelpe «fienden». (18.03.1943)

Ifølge en ny lov, kan Kirkedepartementet «bestemme at studerende ved Universitetet eller en høgskole som er antatt i tjenestegjøring som krigsfrivillig i Den norske legion, Waffen SS eller den tyske vernemakt for øvrig og som derfor lider avbrekk i eller må oppsette sine studier, ved særskilt prøve kan avlegge eksamener som svarer til de vanlige universitets- eller høgskoleeksamener». Prøven skal sidestilles med ordinær eksamen. Departementet skal fastsette eksamenens omfang og de faglige krav som skal stilles. (18.03.1943)