En ny motortorpedobåt blir underlagt norsk kommando – denne gang MTB 653. Båten er krigsklar om noen uker og vil bli underlagt 30. og 54. MTB flotilla fram til januar 1945. (22.03.1943)

Shetlands-Larsen og hans mannskap blir oppdaget om bord i fiskefartøyet Bergholm vest for Frøya, etter at de har vært på Træna for å losse en våpenlast og andre forsyninger til motstandsmannen Birger Sjøgren. To tyske fly angriper skøyta, og den blir så hardt skadet at den synker i løpet av natten. Mannskapet, åtte i alt, går i livbåten og setter kursen mot Torholmen ved Ålesund, hvor de går i land fire døgn etter. Tyskerne leter etter båten, men den blir satt i naust hos Lars Torholm på Torholmen. Karene skjuler seg i området i mange dager, med god hjelp fra lokalbefolkningen, før de etter hvert kommer seg til Søre Sunnmøre og blir hentet av en MTB fra Shetland 12. april. (22.03.1943)

Rikskommissær Terboven har returnert til Oslo etter en omfattende inspeksjonsreise i Midt-Norge og Nord-Norge. Der har han blant annet studert forsyningssituasjonen. (22.03.1943)

Hvalkokeriet DS Svend Foyn av Sandefjord, som seiler under britisk flagg, forliser etter kollisjon med et isfjell sør for Grønland på reise fra New York til Liverpool. 195 personer omkommer, inkludert åtte nordmenn. 152 overlever. (21.03.1943)

Det er siste frist for innskriving til nasjonal arbeidsinnsats. Dette gjelder menn mellom 18 og 55 år og kvinner mellom 21 og 40 år. Koordinasjonskomitéen, som er tilknyttet Hjemmefronten, har for noen uker siden sendt ut en parole der man oppfordrer til å sende inn flest mulig falske skjemaer for å skape kaos i myndighetenes arkiver. Dette skjer i stor utstrekning: Av 43 000 skjemaer som kommer inn i Oslo, er 10 000 falske. (20.03.1943)

19 døgn etter tungtvannsaksjonen på Vemork, har Joachim Rønneberg, Fredrik Kayser, Kasper Idland, Hans Storhaug og Birger Strømsheim bare 100 meter igjen til grenserøys 106 mot Sverige. I løpet av den 50 mil lange flukten på ski har de tatt seg inn i rundt 12 hytter underveis – et nødvendig onde for å overleve. I Sverige tas de imot som flyktninger og må gjennomgå obligatorisk avlusningskur. Etter hvert kommer de med på en flyrute til Storbritannia. (19.03.1943)

Stigende norsk motstandsaktivitet og store innslag av aktive kommunister blant fanger, bekymrer den tyske militære overkommando. Tyske vaktavdelinger har kapasitetsproblemer, og overkommandoen anser det som umulig å avverge fangeflukt over svenskegrensen. Foruten øverstkommanderende Nikolaus von Falkenhorsts sikkerhetsmessige betenkeligheter, frykter han at flukttilfeller kan forverre Tysklands forhold til det nøytrale Sverige fordi en god del jugoslaviske fanger har flyktet dit det siste halvåret og brakt med seg skrekkhistorier fra fangeleirene. (18.03.1943)

En kontingent politiske fanger fra Sør-Frankrike, først 8000, senere 12 000, ble i februar forespeilet Einsatzgruppe Wiking som en forsterkning av krigsfangers innsats i Norge. En interessekollisjon med Wehrmacht-ledelsen fører imidlertid til at innsatsgruppen må la denne muligheten fare. Sikkerhetsmessige og politiske hensyn ligger bak. (18.03.1943)

Ett av de to tyske sjøflyene som er stasjonert ved Sørneset i Ålesund styrter i Rambjøra ved Hildre i Haram. Flyet er av typen Arado-196 og tilhører 2. Küstenfliegergruppe 406. Mannskapet på to omkommer. Det gjenværende sjøflyet går snart under betegnelsen «Sørnes-enka». (18.03.1943)

Etter kapringen av kystruteskipet DS Tromøsund, blir sikkerhetsbestemmelser skjerpet. Nye plakater minner om risikoen ved å hjelpe «fienden». (18.03.1943)

Ifølge en ny lov, kan Kirkedepartementet «bestemme at studerende ved Universitetet eller en høgskole som er antatt i tjenestegjøring som krigsfrivillig i Den norske legion, Waffen SS eller den tyske vernemakt for øvrig og som derfor lider avbrekk i eller må oppsette sine studier, ved særskilt prøve kan avlegge eksamener som svarer til de vanlige universitets- eller høgskoleeksamener». Prøven skal sidestilles med ordinær eksamen. Departementet skal fastsette eksamenens omfang og de faglige krav som skal stilles. (18.03.1943)

Henrik Lone fra Stangaland i Kopervik, som under krigen har seilt på forskjellige norske skip i alliert fart, faller ned i lasterommet på DS Marie Bakke og omkommer mens skipet ligger til kai i Baltimore. (17.03.1943)

Norske NS-ungdommer har avsluttet et innsatsår i «Den germanske landtjeneste», hvor de har arbeidet på store gods som nå tilhører den tyske stat. Deltakerne i landtjenesten bor i en leir sør for byen Bromberg. (17.03.1943)

MS Elin K. av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Sydney til New York. Én person omkommer. (16.03.1943)

Statistisk sentralbyrås viktigste publikasjoner blir nektet utgitt av det tyske sikkerhetspolitiet, med unntak av engrospris- og leveomkostnadsindeksen. Årsaken er at Terboven ikke ønsker å gi ut statistikk som viser at det går skralt med Norge etter nyordningen. (16.03.1943)

I disse dager startes en musikkskole i Oslo for jenteførere i Hirden. Når de er ferdig med utdannelsen, blir de tilsatt som musikkledere rundt omkring i landet. (16.03.1943)

De siste ukene har flere personer blitt drept eller alvorlig såret på minefelter i Norge fordi de ved uaktsomhet har oversett varselskilter som tyskerne har satt opp. (16.03.1943)

Av 50 arbeidere som i helgen har drukket tresprit på Kalhovde nær Rjukan, har seks avgått ved døden. De fleste av de omtrent 40 forgiftede som er innlagt på sykehus, er utenfor fare. Trespriten skulle egentlig brukes som frysevæske. (15.03.1943)

Det er nå 154 norske statsborgere som studerer i Tyskland. 105 studerer tekniske fag og 49 universitetsfag. En tredjepart av studentene oppholder seg i Berlin og München. (15.03.1943)