Shetlands-Larsen og mannskapet, som har kommet inn til Torholmen ved Ålesund for å søke dekning, ettersøkes og etterlyses. En av de aller største ettersøkelsesaksjonene under krigen igangsettes, men uansett anstrengelser blir det ikke noe resultat av jakten. (26.03.1943)