Operasjon Martin: SOE har sendt fiskekutteren MK Bratholm I fra Shetland til Troms med åtte nordmenn fra Shetlandsgjengen og fire fra Kompani Linge om bord. Overfarten går greit, men vel fremme blir de angitt og fartøyet blir angrepet av en tysk R-båt. Under skuddveksling blir Per Blindheim drept. Mannskapet blir arrestert og senere henrettet eller sendt til tysk konsentrasjonsleir. Fenrik Jan Baalsrud (bildet) er den eneste som unnslipper, barbeint og såret. Han rømmer over til Sverige, noe som senere skildres i boka og filmen Ni liv. (30.03.1943)