Det er uvanlig stor interesse for økning av frukthagearealet. Etterspørselen etter trær er enorm, men det er vanskelig å tilfredsstille behovet. Det er påfallende hvor mye bedre hagedyrkerne steller og verner om sine frukttrær, konstaterer fylkesgartneren i Telemark. (29.03.1943)