Mangelen på arbeidskraft ved apotekene er prekær. Det skyldes først og fremst at mange kvinnelige farmasøyter forlater faget bare få år etter eksamen – og flere midt i studietiden. Av 112 kvinner som ble uteksaminert som farmasøyt fra 1935-1942, har allerede 21 prosent forlatt faget. (04.03.1943)