Mangelen på arbeidskraft ved apotekene er prekær. Det skyldes først og fremst at mange kvinnelige farmasøyter forlater faget bare få år etter eksamen – og flere midt i studietiden. Av 112 kvinner som ble uteksaminert som farmasøyt fra 1935-1942, har allerede 21 prosent forlatt faget. (04.03.1943)

Skihopper Birger Ruud og en av brødrene har blitt arrestert for å ha deltatt i et ulovlig skirenn – et renn som ble arrangert som svar på den tyske okkupasjonsmaktens nazifisering av idretten. Det melder den norske eksilregjeringens informasjonsavis, Norsk Tidend. Ruud og broren blir sittende på Grini i ett år. Til sammen er minst 25 personer arrestert etter rennet. (03.03.1943)

Det klages over at det er vanskelig, nesten umulig, å få sykebrennevin på resept. Apotekene får langt fra det kvantum sykebrennevin de bestiller fra Vinmonopolet. I helseavdelingen ved Innenriksdepartementet foreligger det nå en søknad fra Vinmonopolet om å få selge gin og akevitt til apotekene. (03.03.1943)

Ti britiske Mosquito-fly gjennomfører et bombeangrep mot Knaben molybdengruver i Vest-Agder. 16 sivile og den tyske verkssjefen blir drept, mens en tysk vaktsoldat og sju nordmenn får lettere skader. De materielle skadene er omfattende, og anlegget blir ute av drift i 2-3 måneder. (03.03.1943)

Sjefen for det norske politikompani, minister Jonas Lie, SS-Standartenführer og Hauptsturmführer der Waffen SS, tildeles jernkorset av første klasse for «eksemplarisk innsats og fremragende ledelse av sitt kompani». Politikompaniet utgjør ett av kompaniene i Den norske legion som har deltatt i beleiringen av Leningrad. (02.03.1943)

Avisene minner om at alle menn innen 11. mars må ha meldt seg til Den nasjonale arbeidsinnsats. Kvinnene får frist til 15. mars og de selvstendig næringsdrivende til 20. mars. (02.03.1943)

Erling Joakim Wist fra Steinkjer blir arrestert etter å ha vært med i motstandsbevegelsen, hatt flyktninger i dekning og utført sabotasjehandlinger. Han sendes til Falstad, hvor han senere pådrar seg lungebetennelse og dør. (01.03.1943)

Etter at tyskerne i februar 1942 tok initativ til å innføre et sentralt folkeregister, innføres det fra nå av folkeregistre i alle landets kommuner. Okkupasjonsmyndighetene klarer imidlertid ikke å få systemet til å fungere som tiltenkt. (01.03.1943)

Peder Morset og hans familie, som har hjulpet både etterretningstjenestens og Milorgs kurérer samt flere motstandsgrupper i Trøndelag, blir mistenkt av Gestapo for å stå bak sabotasjeaksjonen mot skipet DS Nordfahrt i Thamshavn i Orkanger. Gestapo, støttet av Henry Rinnan, setter dermed i gang en storaksjon i Selbu, og familien Morset blir tvunget til å flykte opp i fjellet. Imidlertid blir sønnen Oddmund skutt og drept, og Peder og sønnen Helge blir arrestert og torturert. Sønnen Tormod og tre av de øvrige sønnene lykkes i å flykte til Sverige. (01.03.1943)

Bjarne Dalland, som sammen med flere ledende kommunister ble arrestert for motstandsarbeid for andre gang i september, blir skutt ved Trandumskogen sammen med 16 andre kommunistiske motstandsmenn. (01.03.1943)

Den tyske ortskommandanten i Ålesund innfører forbud mot å ferdes på byfjellet Aksla. Det blir samtidig innført begrensninger for skipstrafikken rundt Ålesund. (01.03.1943)

24 hus brant ned på Andenes i natt. Ni av bygningene ble sprengt i luften for å hindre spredning av brannen. Én person omkom og 200 har blitt husville. (01.03.1943)

En mann har omkommet under en stormveltet brakke i Maridalen. Mange trær har gått over ende, mange ruter er blåst inn og takstein har gått i bakken. (01.03.1943)