Veddirektør Whist i Kontoret for innenlands brensel innskjerper at skogeierne skal selge all sin ved gjennom salgsforeningene. Salg direkte til forbruker er forbudt. Kontoret fordeler de vedpartier som er innmeldt til salgsforeningene, mellom de forskjellige kommunene. Mange eiere av tomter og villahager kan dekke en vesentlig del av sitt eget brenselsbehov ved å hugge alle trær som de anser for overflødige. (25.03.1943)