MS Tabor av Tønsberg blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Aden til Cape Town. 12 personer omkommer. Over 30 overlever. (09.03.1943)

Regiment Norge opprettes ved at Quisling går ut med et opprop i pressen, der han blant annet fremhever «nordmenns tjeneste ved fronten». Det nye regimentet, som inngår i divisjon Nordland, settes for det meste opp av folk som kommer direkte fra Den norske legion. Regimentet skal få sin trening i Tyskland. (09.03.1943)