Hjemmefrontmannen Knut Tornaas blir arrestert av tyskerne. Etter forhør og fengselsopphold på Møllergata 19 og Grini blir han sendt med troppetransportskipet Monte Rosa til Tyskland. Han dør senere i Dachau. (12.03.1943)

Gregers Gram og Max Manus fra Kompani Linge er sendt til Norge med fly og sluppet over Østmarka i fallskjerm. De har landet sør for Tonevann sammen med flere kontainere som inneholder store mengder forsyninger og våpen. Hovedoppgaven er å gjennomføre operasjon Mardonius med sabotasjeaksjoner mot tyske skip i Oslo havn. (12.03.1943)