DS Bill av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Brasil til New York og synker på fire minutter. En brasiliansk messegutt blir drept. Kaptein Christian Evensen blir beordret om bord i ubåten og blir senere ført til tysk sykehus og fangeleir i Rennes i Frankrike. Der dør han av hjertesykdom i november. Resten av mannskapet – 23 mann – overlever i tre livbåter og når Trinidad i løpet av august. (29.07.1942)