40 norske sjøfolk omkommer i to dramatiske skipsforlis: I det østlige Middelhavet blir DS Hero av Drammen sprengt av to torpedoer. Bare 14 av 44 mann overlever og bringes til sykehus i Jaffa. Omtrent samtidig blir MS Bayard av Oslo (bildet) sprengt av en torpedo på den amerikanske østkysten. 11 mann omkommer, mens de 21 overlevende klarer seg i livbåter og blir brakt til New Orleans. (06.07.1942) 

For første gang stenges en forretning i Bergen etter en prisrettsdom. Det gjelder en forretningsmann som har tatt for høy pris på fire damevesker. Foruten fengsel og bot får han ordre om å holde forretningen stengt i 35 dager. (06.07.1942)

På nytt regner det bomber over Vardø. Denne gangen mister fem mennesker livet. Tre kvinner og en mann blir såret etter angrepet. Totalt ti hus blir ødelagt og flere blir stygt skadet. På dette tidspunktet begynner depresjonen å melde seg blant innbyggerne gjennom tiltakende nervøsitet etter langvarige luftangrep mot byen. Hittil har 30 personer blitt drept etter bombing. (06.07.1942)

Det er ikke lenger mulig å få anvist fløte, kakao og kokesjokolade mot fremvisning av legeattest, har Forsyningsdepartementet bestemt. (06.07.1942)