Pris- og rasjoneringspolitiet skjerper kontrollene på busser, tog og båter. I Bergen er det foretatt ransaking i et par fjordbåter, og det er beslaglagt rasjonerte varer. Det varsles strengere straffer for overtredelse av pris- og rasjoneringsforskriftene. Ved ulovlig omsetning, skal både kjøper og selger ilegges straff. (07.07.1942)

Politiet i Oslo forbyr å stille seg i kø til de «frie» tog fra Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen før klokken seks om morgenen. Dette gjøres for å dempe ferierushet. Særlig eldre folk hilser tiltaket velkomment, fordi mange har måttet stå opp i otta for i det hele tatt å komme med togene. (07.07.1942)