DS Bill av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Brasil til New York og synker på fire minutter. En brasiliansk messegutt blir drept. Kaptein Christian Evensen blir beordret om bord i ubåten og blir senere ført til tysk sykehus og fangeleir i Rennes i Frankrike. Der dør han av hjertesykdom i november. Resten av mannskapet – 23 mann – overlever i tre livbåter og når Trinidad i løpet av august. (29.07.1942)

Nasjonal Samling har stor Olsok-markering på Stiklestad. Solkorset er oppsatt over talerstolen. I bakgrunnen ses Stiklestadgården. Både Vidkun Quisling og Axel Stang er til stede, og nazibiskop i Nidaros, Einar Lothe, forretter gudstjeneste i Stiklestad kirke. (29.07.1942)

Gestapo arresterer flere Milorg-ledere i Oslo og på Østlandet. Leder Knut Møyen blir nesten tatt sammen med Erling Lorentzen, men de klarer å flykte. Begge havner til slutt i London og tjenestegjør for henholdsvis Forsvarets Overkommando og Kompani Linge. Jens Christian Hauge, som i hemmelighet har blitt introdusert for Senetralledelsen i Milorg, overtar som regionsjef og senere generalinspektør for all Milorg-virksomhet i Norge. (29.07.1942)