Gestapo arresterer flere Milorg-ledere i Oslo og på Østlandet. Leder Knut Møyen blir nesten tatt sammen med Erling Lorentzen, men de klarer å flykte. Begge havner til slutt i London og tjenestegjør for henholdsvis Forsvarets Overkommando og Kompani Linge. Jens Christian Hauge, som i hemmelighet har blitt introdusert for Senetralledelsen i Milorg, overtar som regionsjef og senere generalinspektør for all Milorg-virksomhet i Norge. (29.07.1942)