Varer som helt eller delvis består av bly, kobber, nikkel, tinn eller legeringer av disse metallene, skal innleveres til Norges Metallsentral av importører, forhandlere og produsenter. Erstatning blir gitt etter skjønn. Begrunnelsen er at det skal dannes en reserve for samfunnsviktig norsk/tysk industri. (30.07.1942)