Det stjeles fra potet- og grønnsakparsellene i flere byer. Forholdene er verre enn i fjor. Mange steder vil det nå bli etablert vakthold ved parsellene om natten. I Trondheim rettes det i en avisannonse skarpe advarsler til potettyvene. (16.07.1942)

Mange medarbeidere ved norske bedrifter blir anvist til arbeidsplasser som helt eller delvis tjener tyske krigsøkonomiske behov. Hele firmaer blir pålagt å innstille forretningsvirksomheten dersom denne blir regnet som «krigsuviktig». For okkupasjonsmakten omfatter dette foretak som ikke inngår i rustningsindustrien og som heller ikke forsyner befolkningen med livsnødvendigheter. Et første direktiv fra Rikskommissariatet om stenging av krigsuviktige bygg og anlegg foreligger i dag, ettersom Organisation Todt har et ekstremt behov for arbeidskraft. Tusenvis av nordmenn blir overført til OTs veiarbeider og fra tyske anlegg i Sør-Norge til Nord-Norge. (16.07.1942)