Flyalarmen går i Honningsvåg. En tysk konvoi med 38 fartøyer har ankret opp, og fire sovjetiske bombefly slipper bomber rundt Dampskipskaia. Flere av de tyske fartøyene blir truffet, i tillegg til Jægtviks fiskebruk som går i lufta på grunn av en tysk ammunisjonspram som ligger der. Eieren av fiskebruket, Jægtvik, omkommer i tillegg til 10 andre nordmenn. 19 tyskere blir drept og mange alvorlig såret. Mange folk i Honningsvåg forlater hjemmene sine og flykter opp i åsene. (14.07.1942)

Organisation Todt har nå rundt 11 450 lønnsarbeidere (ikke krigsfanger) i arbeid i Norge, hvorav 3850 tyskere og de øvrige nesten utelukkende bestående av nordmenn og dansker. Ut over det er 5450 arbeidere enten på vei eller nylig ankommet. Nesten fire måneder inn i Einsatzgruppe Wikings byggeoperasjoner forløper tilføringen av nye mannskaper såpass langsomt at et noenlunde samsvar mellom faktisk personellstyrke og fastsatte personellmålsettinger umulig kan oppnås i nær fremtid. (14.07.1942)

Flyalarmen går i Hammerfest. Johannes W. G. Grønvold omkommer under bombingen som følger. (14.07.1942)

På fire dager har antallet syke fanger i fangeleiren i Beisfjord økt fra 175 til 205. (14.07.1942)

Ragnvald Grannes fra Harstad, som i oktober ble arrestert for å ha spredt illegale nyheter, dør i Sachsenhausen. Han etterlater seg kone og to barn. (14.07.1942)

En Oslo-avis skriver at det samlede vedbehov i Oslo og Aker til vinteren blir 700 000 favner. Det påpekes at værelsestemperaturen ikke kan stige over 15 grader til vinteren. «Vi kan ikke regne med å få importert brensel», heter det. (14.07.1942)