DS Port Antonio av Oslo blir senket av en torpedo vest for Havana. Kapteinen og tolv av besetningen omkommer. Elleve personer overlever i en livbåt og kommer seg til Santa Lucia. (19.07.1942)

Mobiliseringsordren for Den norske brigaden i Skottland blir utvidet til å omfatte kvinner. Både hæren, marinen og flyvåpnene skal opprette egne kvinnekorps. Kvinner innrullert i hæren blir organisert i Norsk kvinnekorps. På det meste kommer det til å tjenestegjøre 466 kvinner her, inkludert autoriserte sykepleiere. De fleste av disse kommer i tjeneste ved Skottlandsbrigaden. (19.07.1942)

Einsatzgruppe Wiking reviderer behovsanslaget for arbeidskraft til 81 900 arbeidere, en oppjustering fra 76 500. Dette skyldes at ubåtanleggene i Trondheim (Dora I og II) nå blir antatt å trenge 8100 arbeidere. Jernbaneprosjekter er også oppjustert fra 25 000 til 35 000 arbeidere og befestningsanlegg nedjustert fra 40 000 til 31 000. EW avser også færre arbeidere til veiprosjekter, ettersom deres nye samarbeidspartner, Statens vegvesen, sier seg beredt til å bistå med sine egne veiarbeidere. (19.07.1942)

Fem dager etter det som kalles «storbombinga» av Honningsvåg, kommer de russiske bombeflyene tilbake. Flere av flyene blir denne gangen skutt ned. Sju mennesker på bakken blir drept, fem av dem i fraktebåten MK Store Bill fra Måløy som ligger til kai. Mange blir også skadet av splinter. Flere evakuerer bygda og kommer ikke tilbake. Thor Cock forteller det han så:

(19.07.1942)