En befrielsesaksjon blir satt i gang av Osvald-gruppen i Oslo. Jens Ropstad og Rolf Henry Karlson, som tidligere ble arrestert for illegal virksomhet, skal settes fri. Med falske utleveringspapirer og kamuflert med statspoliti-uniformer klarer Sverre Svendsen og Asbjørn Sunde å få utlevert fangene fra Oslo Kretsfengsel. Etter en tid i dekning kommer både Ropstad og Karlson seg til Sverige. (22.07.1942)

Et nytt tysk soldathjem innvies i bygningen til Oslo Militære Samfund ved Akershus festning. (22.07.1942)

De 588 fangene som har blitt sendt fra Beisfjord til Bjørnefjell i karantene, har flere lidelser i vente. I leiren på Bjørnefjell er ingen brakker bygd, så fangene må sove rett på mosen i to uker. De må selv bygge leiren. To dager etter ankomsten må alle fanger løpe rundt leiren seks ganger. De som ikke makter dette blir skutt. Bildet viser leiren når de har fått på plass brakker. (22.07.1942)