Ved høymessen i alle kirker leses meldingen fra bispemøtet i juni om Den midlertidige kirkeledelse opp. Det leses også opp et gjentatt budskap om bruddet med staten. Dette nye øverste organet for kirken er dannet på grunnlag av en felles forståelse av at kristen-Norge står sammen mot nazismen. Formann er Ole Hallesby. Innen få dager erklæres Den midlertidige kirkeledelse forbudt av Kirkedepartementet. (26.07.1942)