Det kunngjøres at alle frontkjemperes familier vil få 14 dagers gratis landopphold i sommer. (21.07.1942)

Alle trav- og galoppløp på offentlige baner innstilles i perioden 14. september til 14. oktober. Dette gjøres fordi all tilgjengelig hestekraft og folkehjelp skal kunne disponeres for innhøstingsarbeidet. (21.07.1942)

Germanske SS Norge opprettes med politiminister Jonas Lie som leder. Den blir en nasjonalsosialistisk soldatorden underlagt Nasjonal Samling og knyttes enda nærmere til nazi-Tyskland. Alle fra SS Norge er automatisk tatt opp. Opptakskriteriene er at man må tilfredsstille bestemte «rasemessige», fysiske og karaktermessige krav. Man må også være ustraffet og enten være medlem i NS eller ha gjort tjeneste i Waffen-SS eller Den norske legion i minst ett år. (21.07.1942)