Eksilregjeringen innfører verneplikt for norske kvinner som oppholder seg i Storbritannia, slik som for menn. De skal gjøre tjeneste i den norske forsvarsmakt fra det året de fyller 18 til det året de fyller 40. Frem til 1945 vil det være kvinnekorps i hæren, marinen og flyvåpenet både i Storbritannia og Canada. (24.07.1942)