DS Leikanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U572 på reise fra Cape Town til Trinidad. Fartøyet eksploderer, og 13 av mannskapet karrer seg opp på to flåter og blir senere reddet av et amerikansk skip. 15 av besetningen omkommer. (27.07.1942)

Gestapo øker innsatsen mot motstandsfolk. Under en razzia i Østfold har de hellet med seg: De får tak i Milorgs distriktssjef Didrik Nilsen og radiotelegrafist Ernst Kirkeby Jacobsen. Disse arrestasjonene kan spores tilbake til listen over kontakter som Gestapo fikk tak i da de arresterte Torbjørn Gulbrandsen i mai. (27.07.1942)