Nasjonal Samling har stor Olsok-markering på Stiklestad. Solkorset er oppsatt over talerstolen. I bakgrunnen ses Stiklestadgården. Både Vidkun Quisling og Axel Stang er til stede, og nazibiskop i Nidaros, Einar Lothe, forretter gudstjeneste i Stiklestad kirke. (29.07.1942)