Et tysk Junkers Ju 88 D1 styrter ved Flykollen på Jan Mayen. Fire besetningsmedlemmer omkommer. Hendelsen forblir ukjent frem til august 1950. (15.07.1942)

Hugo Munthe-Kaas får av britene i oppdrag å etablere et nett av agenter med radiostasjoner i Nordland og Troms, for å i hovedsak observere tyske orlogsfartøyer og slagskipet Tirpitz’ bevegelser langs kysten. Han landsettes ved Langøya i Vesterålen av et norsk Catalina-fly og etablerer radiostasjonen Libra. Munthe-Kaas har tidligere drevet etterretningsarbeid mot den tyske ubåthavnen i Trondheim. (15.07.1942)

Osvaldgruppen utfører en sprengningsaksjon med en brannbombe mot N. Jacobsens Elektriske Verksted i Gøteborggata i Oslo. Aksjonen lykkes, ettersom verkstedet får skader. Gruppen har også aksjonert mot bensinstasjoner på Skøyen og Oslo øst, med ukjent resultat. (15.07.1942)

På sin reise nordover, ankommer Terboven Narvik og fangeleiren i Beisfjord. Han deler leiren i to, med piggtråd. Den tyske legen samler de angivelig syke i to brakker, og deretter starter arbeidet med å grave store grøfter utenfor piggtrådgjerdet. Det settes samtidig opp maskingevær på et brakketak og i et vakttårn. (15.07.1942)

Den illegale pressen i Stavanger blir rullet opp ved razziaer. 70-80 personer blir arrestert. (15.07.1942)

Det blir utdelt en egen rasjon på tre kilo syltesukker per husstandsmedlem. Det skal foregå med halvparten fra 1. august og resten fra 20. august. (15.07.1942)

Et alliert sjøfly lander ved gården Lines i Rødøy i Nordland. Kasser med krigsmateriell blir båret i land, og fremmede karer som skal bygge opp og betjene en radiosender kommer i hus. Senderen får kodenavnet Crux og blir aktiv til 1944. Familien på Lines tar gjestfritt imot agentene og brødfør dem i skjulestedet de har ute på øya Renga. Far og barn bidrar også med transportoppdrag og annen hjelp for agentene. (15.07.1942)