Fyrbøter Emil Caspersen fra Oslo omkommer når panamanske DS Carmona blir torpedert og senket av en tysk ubåt. (18.07.1942)

Marthon Horve blir arrestert, anklaget for illegal avisvirksomhet i Stavanger og deltakelse i Milorg. Han sendes først til Grini, deretter til Natzweiler. Han dør der i januar 1944. (18.07.1942)

Biskop Eivind Berggrav har sittet internert under streng bevoktning i sin hytte på Borgen i Asker siden april. Hans eldste sønn Øivind, som er hans privatsekretær, har til nå vært internert sammen med ham. Det samme har hushjelpen Rikka Henriksen. Fru Kathrine Berggrav har vært syk og innlagt på Lovisenberg, og etter at hun ble frisk har hun ikke fått lov til å besøke mannen sin. Nå blir imidlertid Berggrav alene på hytta: Sønnen Øivind har sluppet ut på grunn av sykdom, mens hushjelpen har reist hjem til Lyngen fordi Berggrav mener han klarer seg alene. Han synes ikke at vaktene har vært spesielt nærgående eller ubehagelige: «Noen av dem ble likefrem for venner å regne», skriver han etter krigen. (18.07.1942)

På Quislings 55-årsdag i dag er det en storslagen mottakelse i Villa Grande på Bygdøy, når så vel de rommelige stuene inne som den store parken ned mot sjøen tas i bruk for fremmøtte norske og tyske dignitærer. Quislings «Gimle» blir brukt både til private familiesammenkomster og offisielle anledninger gjennom hele krigen. Fra venstre NSUFs stabsleder Sverre Tidemand Ruud, finansminister Frederik Prytz, kulturminister Gulbrand Lunde og jentelandsleder Kirsten Saltvold. Ekteparet Maria og Vidkun Quisling flankeres ellers av representanter fra barnehirden. Gratulasjonstelegrammer fra Hitler og Terboven trykkes i landets aviser. (18.07.1942)

NS forbereder grunnen for «løsningen på det endelige jødespørsmålet» ved en rekke heftige angrep på jøder i avisen Hirdmannen. I dag står det å lese:

(18.07.1942)