Gestapo øker innsatsen mot motstandsfolk. Under en razzia i Østfold har de hellet med seg: De får tak i Milorgs distriktssjef Didrik Nilsen og radiotelegrafist Ernst Kirkeby Jacobsen. Disse arrestasjonene kan spores tilbake til listen over kontakter som Gestapo fikk tak i da de arresterte Torbjørn Gulbrandsen i mai. (27.07.1942)