Varer som helt eller delvis består av bly, kobber, nikkel, tinn eller legeringer av disse metallene, skal innleveres til Norges Metallsentral av importører, forhandlere og produsenter. Erstatning blir gitt etter skjønn. Begrunnelsen er at det skal dannes en reserve for samfunnsviktig norsk/tysk industri. (30.07.1942)

NS-biskopene utsteder en ny lov om menighetsråd. Medlemmene skal ikke lenger velges, de skal oppnevnes. Førerprinsippet blir forsøkt innført og antallet medlemmer kortes ned til tre. Dersom presten i området er lojal til Kirkedepartementet, skal han fungere som formann, og resten av rådet skal være to rådgivere. Dersom det ikke er en lojal prest i menigheten, skal NS-lagføreren på stedet finne en alternativ formannskandidat. De gamle menighetsrådene blir avsatt, men mange av dem fortsetter å virke i menighetene og lokalmiljøene og tar i stedet ordrer fra Den midlertidige kirkeledelse. Dette kommer til å føre til åpne konflikter mellom to menighetsråd i samme menighet, blant annet om bruksmidler, bruk av kirkerom, konfirmasjoner og liknende. (30.07.1942)

Omar Adolf Benco, som virker som kelner i Østre Aker i Oslo, blir arrestert mistenkt for å ha arbeidet med utgivelse av LOs illegale medlemsblad Fri Fagbevegelse. Han blir etter hvert sendt til Sachsenhausen hvor han dør av dobbeltsidig lungebetennelse i 1943. Omar etterlater seg kone og ett barn. (30.07.1942)

Det meldes at 1500 kroner og 80 kilo poteter er stjålet fra en Oslo-restaurant i løpet av natten. (30.07.1942)