NS-biskopene utsteder en ny lov om menighetsråd. Medlemmene skal ikke lenger velges, de skal oppnevnes. Førerprinsippet blir forsøkt innført og antallet medlemmer kortes ned til tre. Dersom presten i området er lojal til Kirkedepartementet, skal han fungere som formann, og resten av rådet skal være to rådgivere. Dersom det ikke er en lojal prest i menigheten, skal NS-lagføreren på stedet finne en alternativ formannskandidat. De gamle menighetsrådene blir avsatt, men mange av dem fortsetter å virke i menighetene og lokalmiljøene og tar i stedet ordrer fra Den midlertidige kirkeledelse. Dette kommer til å føre til åpne konflikter mellom to menighetsråd i samme menighet, blant annet om bruksmidler, bruk av kirkerom, konfirmasjoner og liknende. (30.07.1942)