Det japanske fangeskipet Montevideo Maru blir torpedert og senket av den amerikanske ubåten USS Sturgeon utenfor Luzon. Samtlige 1054 personer om bord omkommer, deriblant flere nordmenn som er tatt til fange fra andre skip. (01.07.1942) 

DS Cadmus av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Honduras til Texas. To personer omkommer og de andre ankommer Mexico-kysten i livbåter fem døgn senere. (01.07.1942) 

Syv funksjonærer i en forretning i Oslo blir arrestert av Statspolitiet fordi forretningen har fungert som distribusjonskanal for en illegal avis. Tre av dem får ett års fengsel, fire får ni måneder. (01.07.1942)

Førergarden (opprinnelig Garden, deretter Førerens Garde og Førergarden) meldes klar for innsats. Den skal kles opp i gardeuniformer fra før krigen og først og fremst være en vaktavdeling for Quisling. (01.07.1942)