MS Gundersen av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Honduras til Texas. Én person omkommer og 25 personer går i livbåtene. (02.07.1942) 

Det er flere flyalarmer i Vardø gjennom døgnet. Mange bomber slippes, og tysk luftvernartilleri forsøker å skyte ned flyene. Blant annet blir det bombet mot Vardø kirke, som får store skader i tårnet og tårnhuset. Alle vinduene i kirken blir knust. Søndre vegg får store skader, og det går stygt ut over inventaret i kirken. Åtte gårder får store eller svært store skader og en mange hus får vindusruter skadet. Ingen mennesker blir skadet, men fire hester blir drept. Innbyggerne viser en god holdning, selv om man hittil har hatt store påkjenninger med krigshandlingene. (02.07.1942)

Forsterkninger i form av luftvern ankommer Svalbard i Operasjon Gearbox, nesten to måneder etter at Operasjon Fritham-styrken har etablert seg. De etterfølgende operasjonene – Gearbox 2, 3 og 4 – fører med seg mer personell og luftvern samt hunder og kystartilleri. Hensikten er å drifte en meteorologisk stasjon og hindre at tyskerne tar over Svalbard. Svalbardgarnisonen teller etter hvert inntil 172 mann. (02.07.1942)