Gestapo har kommet på sporet av etterretningsorganisasjonen XU. Organisasjonen rapporterer til MI2 og Forsvarets Overkommando i London, og det er etablert et nett over hele det sørlige Norge. Leder Arvid Storsveen blir nå tvunget til å flykte til Sverige og lede XU derfra. (26.07.1942)