NS kommer med ny lov som skjerper steriliseringsloven av 1934. Loven åpner for mer bruk av tvangssterilisering og retter seg mot «mangelfullt sjelelig utviklede» eller uhelbredelig sinnssyke enkeltindivider. Det viser seg at omstreifere, de såkalte taterne, blir overrepresentert blant ofrene for loven. Loven er til «vern av folkeætten», og noen i NS tar til orde for enda sterkere tvangsmidler: Avlivning av «håpløst sinnssyke». (23.07.1942)